o_mnie

O mnie

Najważniejsze to mieć marzenie. Dobrą, mocną, przekonującą wizję, do czego dążę, na czym mi zależy, czego pragnę! Potem wystarczy już tylko… stworzyć realistyczny plan i konsekwentnie go realizować.

A ja umiem zarówno marzyć, jak i planować.


Pochodzę z małej podbeskidzkiej wioski. Góry, widoki, klimat. Wspaniałe miejsce, jeśli się lubi wypoczywać lub pracować w turystyce. Ja chciałem czegoś innego! Miałem piętnaście lat, gdy wyjechałem do szkoły średniej i zamieszkałem w internacie. To uczy samodzielności i pokory. Potem studia w Krakowie. Słynna uczelnia, elitarny wydział – można się zachłysnąć. I tak też się stało! Na trzecim roku przyszła refleksja, że studia to dopiero początek drogi. A ja już trochę na manowcach… Nauka i zdobywanie doświadczeń zawodowych stały się dla mnie priorytetem a studenckie życie przyjemnym, barwnym dodatkiem. Pracowałem dorywczo w reklamie, ogrodnictwie, branży chłodniczej. Nauczyłem się precyzyjnie zarządzać swoim czasem, aby starczyło go na wszystko, co ważne oraz zostawało trochę na relaks i przygody.

W końcu przyszedł ten ważny dzień – dostałem wymarzony dyplom magistra inżyniera. Świat stanął przede mną otworem! Pamiętam tę pewność siebie "No to teraz zasłużone wakacje, a od września do porządnej pracy!"… Minął wrzesień, listopad, luty. Wysłałem setki życiorysów i listów motywacyjnych. Byłem osobiście w kilkudziesięciu firmach. Odświeżyłem wszelkie kontakty. Wszystko na próżno. Na rynku pracy panował, zastój a świeżych absolwentów cała masa. Pożegnałem marzenie o pracy w ukochanym Krakowie, spakowałem najpotrzebniejsze rzeczy, wsiadłem do "Malucha" i ruszyłem w Polskę. Pożegnałem też ambitne plany finansowe. Moim celem stało się znalezienie jakiejkolwiek pracy w swoim zawodzie. Odwiedziłem wszystkie polskie huty. Przyjęto mnie w jednej z nich – moja pierwsza prawdziwa pensja wystarczała mi na opłacenie pokoju w hotelu robotniczym i dojazdy do pracy! Huta nauczyła mnie odwagi w dążeniu do celu i szacunku do ciężkiej pracy. Poza tym, przechodząc przez kilka szczebli kariery, zdobyłem doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, organizowaniu pracy zespołu i ponoszeniu odpowiedzialności za efekty. To były trzy ciężkie lata.

Cały czas wiedziałem, że to tylko pewien etap na drodze rozwoju. Robiłem swoje, uczyłem się i szukałem okazji do zmiany. Teraz miejsce już nie miało znaczenia. Znów dawałem światu znać o sobie, – jako już znacznie dojrzalszy oraz świadomy swoich atutów pracownik i przełożony. Zweryfikowałem, na co mnie stać i mogłem sobie pozwolić na stawianie wymagań.

Przyjechałem do Wrocławia. Jak bardzo moja nowa praca różniła się od poprzedniej! Firma z dobrą kulturą organizacyjną, ścieżkami kariery, przyjaznym skandynawskim systemem zarządzania… Dosłownie inny świat. Znów musiałem się dużo nauczyć. Tym razem nie tylko o treści i sposobie pracy. Zaczęła się nauka dyplomacji i polityki korporacyjnej. Znowu ciężka praca – chciałem zasłużyć na zaufanie, jakim mnie obdarzono. Moja kariera nabrała rumieńców. Pracowałem, jako przełożony różnych zespołów, poznawałem mechanizmy działające w organizacji, nawiązywałem zagraniczne kontakty. Zacząłem wykorzystywać specjalistyczne narzędzia zarządzania, zyskałem szerszą perspektywę myślenia o przedsiębiorstwie i organizowania zachodzących w nim procesów. Dojrzałem też do tego, aby swoją wiedzę i doświadczenia przekazywać współpracownikom. Tego jak uczyć innych też się nauczyłem! Kompleksowo rozwinąłem mój talent organizatorski i zacząłem zarządzać dużymi projektami przenikającymi całą organizację.

Po raz pierwszy poczułem się bezpieczny finansowo. Kupiłem mieszkanie. A potem pojawiła się Ona. Jak to czasem w dobrych historiach bywa – nagle wszystko stało się jasne, proste i wiedzieliśmy, co dalej. Niedługo później rozkwitające uczucie wydało Owoce. W ten sposób w moim życiu pojawił się zdrowy balans między pracą i rodziną, rodzaj dynamicznej harmonii – dającej siłę i poczucie stabilności. Dającej mężczyźnie tej rodzaj dumy i spełnienia, które są natchnieniem do szukania nowej jakości w codziennych działaniach. Do spokojnego szukania nowych, poważnych celów.

moja_edukacja

Moja Edukacja

Posiadam gruntowne wykształcenie techniczne. Świadomie wybrałem szkołę średnią oraz unikalny kierunek studiów na prestiżowej uczelni. Wtedy właśnie nauczyłem się logicznego myślenia oraz postrzegania świata w kategoriach uporządkowanych struktur. Zdobyłem teź umiejętność szybkiego przyswajania i stosowania nowej wiedzy.


Praca w różnych miejscach organizacji wymaga ciągłego doskonalenia i rozwijania własnych umiejętności. Dzięki nim uzyskuje się zdolności do pełnienia różnych ról organizacyjnych. Ja postawiłem na zdobycie kwalifikacji w trzech dziedzinach: zarządzania ludźmi, sterowania procesami oraz w prowadzeniu projektów. Daje mi to możliwość realizowania własnych aspiracji zawodowych.

kariera

Moja Kariera

pobierz CV

download CV

Moje życie zawodowe od początku związane jest z przemysłem. Swoją karierę zawodową kształtuję tak, aby rozwijała się w sposób logiczny i harmonijny. Na temat każdego elementu systemu, w którym pracuję, zdobywam maksymalnie dużo informacji i doświadczeń potrzebnych do wykonania kolejnego kroku. Aby poznać działanie organizacji w każdym jej aspekcie karierę zacząłem od najniższego poziomu zarządzania.


Dla każdego pracodawcy ważne jest, aby posiadać zespół, który potrafi w sposób logiczny i przemyślany, krok po kroku dążyć do osiągnięcia planowanych celów. Jako manager, a także szkoleniowiec i coach, brałem udział w wielu tego typu projektach i zadaniach. W takich sytuacjach wykorzystuję całą paletę moich talentów i umiejętności, aby zespół, którego jestem członkiem lub liderem pracował szybko, efektywnie dążąc do sukcesu. Oto kilka z moich osiągnięć.


Wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz kilka formalnych procedur oceny, w których brałem udział (Development Center, ocena 360 stopni) dobrze ukształtowały moją świadomość własnych atutów i sfer do rozwoju. Taka samowiedza pozwala w pełni wykorzystać możliwości, jakie się przede mną otwierają, odpowiedzialnie podchodzić do nowych wyzwań oraz unikać błędów w codziennej pracy.


referencje

Moje Referencje

Dopisz referencje:
Zapraszam do dodania krótkich referencji wszystkie te osoby, z którymi współpracowałem wczesniej lub współpracuję obecnie na stopie zawodowej. Proszę o zawarcie w tym opisie informacji o okresie współpracy oraz jej rodzaju i zakresie, a także (choć nie jest to konieczne) o Państwa (Waszym) odczuciu na temat tej współpracy.
Pozdrawiam serdecznie. Paweł Nawara-Wiciarz

Andrzej Czopek - Dyrektor ds. Infrastruktury; UTC Aerospace Systems Wrocław
Paweł dołączył do naszego zespołu w kwietniu 2012 roku, jako Kierownik Utrzymania Ruchu. Zadanie, któremu musiał sprostać w krótkim czasie, to stworzenie bazy danych niezbędnej do kierowania służbą, stworzenie procedur i instrukcji do poprawnego jej działania, (uwzględniając standardy stosowane w korporacji UTC), zorganizowanie nowego warsztatu pracy na nowym miejscu. Działania te były niezbędne aby mógł przeorganizować pracę podległych pracowników i do współpracy z innymi służbami. Współpraca moja z Pawłem trwała do końca października 2012 roku. Do tego czasu muszę przyznać, że z powierzone zadania wykonał z dużą znajomością tematu, wykorzystując doświadczenie z poprzednich miejsc pracy. Życzę Pawłowi dalszych sukcesów, zarówno w pracy zawodowej jak i spokoju i miłości w życiu osobistym. Andrzej Czopek.


Roman Dyrcz - Dyrektor Zarządzający; Sauer-Danfoss Wrocław
Paweł Nawara-Wiciarz zaczął pracę w Sauer–Danfoss w październiku 2002 roku, jako kierownik działu obróbki cieplno-chemicznej/kierownik produkcji. Jego głównym zadaniem w tamtym czasie była reorganizacja hartowni oraz galwanizerni oraz wdrożenie standardów pracy opartych na narzędziach Lean Manufacturing, a także Standard Work. W tamtym okresie Paweł był również szefem projektów dotyczących zakupu nowych urządzeń i maszyn. Koordynował wdrożenie w całej organizacji systemu audytów 5S opartych na wzajemnej kontroli gniazd produkcyjnych i wizualizacji ich wyników. Dodatkowo, we współpracy z działem jakości, brał czynny udział w tworzeniu systemu zatwierdzania procesów produkcyjnych zgodnie z procedurą PPAP.W połowie 2005 roku poprosiłem Pawła o objęcie funkcji kierownika działu utrzymania ruchu. Kierując tym działem Paweł podniósł jego efektywność i znacząco poprawił współpracę z produkcją. W tym okresie został wdrożony system 5S, a także zmodyfikowany system TPM. Paweł wdrożył również procedurę obsługi awarii maszyn oraz system Kanban w magazynie utrzymania ruchu. Był także autorem pierwszej w firmie matrycy umiejętności technicznych dla pracowników serwisu. W latach 2004-2008 jako certyfikowany Black Belt, Paweł prowadził kilka projektów Six Sigma, które w efekcie przyniosły organizacji znaczące oszczędności. Paweł Nawara-Wiciarz jest osobą silnie zmotywowaną na sukces. Zna i stosuje w pracy narzędzia Lean Manufacturing, Six Sigma oraz Problem Solving. Był uczestnikiem wielu szkoleń z zakresu zarządzania firmami produkcyjnymi, prowadzenia projektów oraz kierowania pracownikami. Przeszedł także kilka ocen umiejętności i zdolności managerskich. W pracy jest osobą otwartą, nastawioną na realizacje zadań i dążenie do celu. Potrafi pracować w zespołach zadaniowych zarówno, jako ich członek jak i lider. W stosunku do ludzi i problemów potrafi zachować elastyczność. Jego mocną stroną jest umiejętność pracy z bardzo różnymi osobami. Bardzo ważnymi atutami Pawła są samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz umiejętność dostrzegania potencjału drzemiącego w organizacji, zarówno w ludziach jak i w procesach.


Iweta Podłowska - Dyrektor Techniczny i Zarządzania Zmianą; Sauer-Danfoss Wrocław
W dziale Change Office w firmie Sauer-Danfoss Paweł Nawara-Wiciarz pracował w latach 2009-2012, jako Koordynator ds. TPM i Six Sigma. W tym okresie, jako lider lub członek zespołów prowadził projekty usprawniające, których głównym celem była poprawa współczynnika produktywności produkcji. Projekty prowadzone były w obu fabrykach firmy w Polsce. Potencjał Pawła w tych projektach polegał na jego bardzo dobrej znajomości procesów produkcyjnych, a także dużym doświadczeniu i wiedzy na temat narzędzi Lean Manufacturing i Six Sigma. Dodatkowo Paweł brał czynny udział w generowaniu nowatorskich pomysłów oraz wdrażaniu ich w życie. Do największych jego osiągnięć trzeba zaliczyć stworzenie specyfikacji dla programu informatycznego do monitoringu parametrów pracy montaży i generowania wyników, a także pełną koordynację działań związanych z wdrożeniem tej aplikacji w życie. Paweł pełnił także funkcję trenera/konsultanta wewnętrznego, a także prowadził warsztaty szkoleniowe dla załogi obu fabryk. Na podstawie umowy partnerskiej z firmą Lean Enterprise Institute Polska, był osobą wspierającą i koordynującą warsztaty otwarte dla firm zewnętrznych na terenie Sauer-Danfoss. Podczas pracy na tym stanowisku Paweł pokazał się, jako osoba broniąca swojego zdania, ale też skłonna do ustępstw. Miał jasną wizję tego, do czego dąży i jaki cel chce osiągnąć. Bardzo pomocna we wdrażaniu zmian stała się jego zdolność do zdobywania zaufania pracowników produkcji, a także dobry humor i optymizm, jaki towarzyszył jego codziennej pracy.


Solutions Of Human Resources - Podsumowanie badania Assessment Center - październik 2011
Pan Paweł Nawara-Wiciarz jest osoba bardzo energiczna, nastawiona na realizacje zadań, jednocześnie zwraca dużą uwagę na aspekty ludzkie. Ważne są dla niego ciekawe wyzwania, możliwość zbudowania dobrego zespołu oraz jasno określone zadania. Ludzi traktuje w sposób podmiotowy, liczy sie z ich zdaniem, poglądami, uczuciami. Dlatego łatwo mu wchodzić w interakcje z ludźmi. Jest elastyczny w odniesieniu do problemów i ludzi. Zmienia swoje zachowanie, aby osiągnąć założony cel. Zmiana zachowania nie sprawia mu większej trudności. Jest otwarty na ludzi, pomysły, idee, zmiany. Przekonuje drugą stronę przy pomocy odpowiednio dobranych argumentów. Jest zwolennikiem pracy grupowej. Wciąga innych do rozwiązywania problemów oraz poszukiwania możliwych usprawnień. Tworzy zespoły zadaniowe, angażuje ludzi w realizacje zadań, współpracuje z ludźmi. Jego silna strona jest umiejętność pracy z ludźmi, znajomość zagadnień utrzymania ruchu jak i produkcji.


Marian Hubicki - Dyrektor Techniczny; Sauer-Danfoss Wrocław
Z Pawłem współpracowałem w latach 2006 -2009, w Sauer-Danfoss Wrocław, będąc jego przełożonym. W tym okresie kierował on ponad 20-sto osobowym działem utrzymania ruchu. Skalę wyzwań, zadań i odpowiedzialności na tym stanowisku wyznaczała wtedy ilość i różnorodność realizowanej w tej fabryce produkcji, a także ilość i poziom techniczny maszyn i systemów wspomagających. W sumie to ponad 200 urządzeń technicznych, w tym około 50-ciu maszyn i centrów obróbczych CNC, kilka zrobotyzowanych stanowisk obróbczych, a także zautomatyzowanych linii montażowych. Działając w tak złożonym i trudnym środowisku Paweł kierując działem, uzyskiwał coroczną poprawę współczynnika dostępności maszyn i wymaganą budżetem efektywność funkcjonowania DUR. W tym czasie prowadził także kilka projektów. Po kilkuletniej bliskiej współpracy z nim mogę stwierdzić, że jest on wszechstronnie przygotowanym, •skutecznym i niewahającym się podejmować trudnych zadań liderem. Wyróżnia go zadziwiająco bogaty zasób umiejętności i doświadczeń zawodowych, entuzjazm, upór i wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych celów, a także umiejętność kierowania dużymi zespołami i bardzo dobra współpraca z ludźmi. Ponadto cechują go samodzielność i profesjonalizm przy rozwiązywaniu złożonych problemów, usprawnianiu organizacji pracy i doskonaleniu procesów wytwarzania i zarządzania w firmie.


Prof. dr hab. inż. Jan Koch - Lean Enterprise Institute Polska
Podziękowanie dla Pana Pawła Nawara-Wiciarz za pomoc w organizacji warsztatów otwartych: TPM Totalne produktywne utrzymanie ruchu, Lean Maintenace na terenie firmy Sauer Danfoss we Wrocławiu, w terminie 18-19 lutego oraz 23-24 września 2010.
galeria

Moja Galeria

kontakts

Kontakt

Paweł Nawara-Wiciarz
Ul Gosławicka 17/7
54-107 Wrocław
Polska

e-mai: pawel@wiciarz.pl
telefon: +48 781 500 668
skype: pwiciarz
gg: 4956976


Profile na:


Współpraca: